Elektronizace právního jednání a procesů

This content is available only in Czech language!

Oblast elektronizace (resp. digitalizace) je jednou z dlouhodobých specializací naší kanceláře, která neustále nabývá na významu a představuje významný trend a budoucnost soukromého i veřejného sektoru.

Dynamický rozvoj informačních technologií za současného vývoje příslušné právní úpravy umožnil postupnou elektronizaci klíčových aspektů činností v rámci jednotlivých sektorů i organizací a přechod na „paperless“ řešení. Elektronizace jde ruku v ruce se zvyšováním efektivity, a tedy i šetřením času i nákladů. Elektronizací lze dosáhnout např. urychlení podpisu smluv i navazujících kroků či usnadnění přístupu ke službám a procesům zejména odbouráním nároků na fyzickou přítomnost stran. Zvyšuje i důkazní a právní spolehlivost smluvní dokumentace.

Naše kancelář reagovala na tyto změny založením specializované poradenské skupiny s unikátním sektorovým zaměřením na oblast elektronizace a elektronického právního jednání. Na práci této poradenské skupiny se podílí naši právní odborníci s mnohaletými zkušenostmi v oblasti práva informačních technologií, regulace ochrany osobních údajů, civilně-právních závazkových vztahů se zaměřením na elektronickou kontraktaci či  eGovernment.

Sestavili jsme tým zkušených právníků, kteří pro naše klienty poskytují právní řešení zejména v těchto oblastech:

 • elektronické dokumenty
 • elektronické právní jednání
 • služby vytvářející důvěru v elektronických transakcích (podpisy, pečetě, razítka)
 • elektronická identifikace
 • „bezpapírové“ uzavírání smluv, jejich uchovávání, otázky důvěryhodnosti, průkaznosti a vymahatelnosti
 • doručování a sdílení elektronických dokumentů
 • sektorová regulace v návaznosti na využití moderních technologií při elektronizaci
 • pracovněprávní souvislosti při využití moderních technologií a elektronizaci
 • ochrana osobních údajů nejen při zavádění biometrických technologií 
 • práva spotřebitele v souvislosti s elektronizací právního jednání a procesů
 • vývoj „elektronizačního“ softwaru a jeho implementace (včetně cloudových řešení)
 • ochrana infrastruktury ICT (datová uložiště) včetně kybernetické bezpečnosti
 • ochrana a užívání software a dalších práv duševního vlastnictví

Právníci naší kanceláře se do hloubky orientují nejen v oblasti českého a slovenského práva, ale mají rozsáhlé zkušenosti i s aplikací práva evropského a shromažďují poznatky z vývoje ve významných zahraničních jurisdikcích, včetně zahraničních soudních rozhodnutí, praxe a trendů v oblasti elektronizace a elektronického právního jednání. Naše spolupráce s předními zahraničními a globálními právními firmami nám umožňuje čerpat zkušenosti z vyspělých světových trhů. Jsme členy ICT Unie, angažujeme se v projektech eGovernmentu řízených Ministerstvem vnitra a aktivně se podílíme na legislativě a činnosti pracovních skupin v oblasti eGovernmentu. Podíleli jsme se na tvorbě návrhu tzv. Digitální ústavy ČR – návrhu zákona o právu na digitální služby.

 
Key Contacts
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup