Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický
Vzdělání:
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2002), titul Mgr.


Mgr. Kateřina Staňková

Vedoucí advokátka

Kateřina Staňková se specializuje na veřejnou správu, správní právo, správní řízení, soudní řízení správní a na legislativu.

V oblasti veřejné správy a správního práva zpracovala řadu právních stanovisek a analýz pro významné klienty, jak z veřejného sektoru, tak ze soukromého sektoru. Z věcného hlediska se zabývá celým spektrem veřejnoprávní problematiky, mj. poskytováním právního poradenství v oblastech nakládání s majetkem státu, práva na informace, životního prostředí, územního a stavebního řízení, místního rozvoje, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a kultury.

V oblasti správního řízení a správního soudnictví se zabývá jak zastupováním klientů v rámci předmětných řízení, tak poskytováním právních stanovisek k řešení složitých procesních otázek (např. v rámci poradenství rozkladovým komisím ministerstev a jiných ústředních správních úřadů).

V oblasti legislativy má bohaté zkušenosti s přípravou návrhů zákonů a podzákonných právních předpisů, včetně souvisejícího právního poradenství v rámci celého legislativního procesu (mj. též při vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení, projednání návrhu zákona v rámci Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí, projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR). Připravila rovněž řadu pozměňovacích návrhů pro klienty z oblasti veřejného i soukromého sektoru a řadu právních stanovisek k návrhům zákonů či pozměňovacím návrhům v jednotlivých fázích legislativního procesu. To vše především v oblasti veřejnoprávní regulace.

Z činností méně obvyklých pro výkon advokacie pro klienty z řad veřejné správy i soukromého sektoru prováděla audity vnitřních normativních aktů a zpracovala návrhy několika desítek vnitřních organizačních a jiných předpisů. Zkušenosti má i s projektovým managementem, např. v rámci veřejné zakázky, která souvisí s potenciálními legislativními změnami v jedné z významných oblastí veřejné správy.

Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracovala čtyři roky ve významné pražské advokátní kanceláři, která je součástí mezinárodní sítě renomované americké právnické firmy. Zde se věnovala poskytování právních služeb zejm. v oblasti veřejné správy, správního práva a správního soudnictví. A dále též přípravě návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů, projektovému managementu ve věci realizace významných veřejných zakázek a auditům vnitřních normativních aktů několika významných organizačních složek státu, popř. státních podniků apod.

Před svým působením v advokacii pracovala pět let jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, kde se věnovala především věcem daňovým, hospodářské soutěže, veřejných zakázek, stavebním, životního prostředí a jiným správním. V minulosti rovněž dva roky pracovala jako právnička na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Paralelně s hlavní profesí působila po čtyři roky v Komisi Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – komisi pro správní právo č. 1, kde připravovala odborná stanoviska ke konkrétním legislativním návrhům.

Členství v profesních sdruženích

  • Česká advokátní komora
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup