Pod vedením lektorů AKADEMIE HAVEL & PARTNERS Filipa Melzera a Petra Tégla vyšel nejrozsáhlejší komentář k závazkům ze zákona

Praha, 7. 11. 2018

Filip Melzer a Petr Tégl, působící jako Of Counsel HAVEL & PARTNERS a lektoři její vzdělávací AKADEMIE, jsou hlavní redaktoři velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, jehož IX. svazek právě vydalo nakladatelství Leges. Ten je věnovaný závazkům z deliktů a jiných právních důvodů upravených v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894 – 3014. V českých podmínkách jde o dosud nejrozsáhlejší komentář k závazkům ze zákona. Kromě Filipa Melzera a Petra Tégla do něj přispěl i partner HAVEL & PARTNERS Jan Šturm, který je spoluautorem části týkající se nekalé soutěže.

Na sepsání devátého svazku komentáře se podílelo celkem 13 autorů působících na českých i slovenských právnických fakultách, ve významných právnických firmách i ve vrcholných orgánech justice a státní správy. „Výsledkem společné práce je analýza mimořádně významných institutů odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, soukromého soutěžního práva (zejména práva nekalé soutěže), bezdůvodného obohacení a nepřikázaného jednatelství, i dnes poněkud méně relevantního institutu upotřebení věci k prospěchu jiného,“ upřesňuje záběr aktuálně vydaného devátého svazku komentáře jeden z dvojice hlavních redaktorů – docent Filip Melzer.

„Naším cílem bylo poskytnout čtenáři oporu při řešení složitých případů, se kterými se při své praxi setkává. Proto jsme se v podstatné míře soustředili především na interpretační a aplikační problémy, které občanský zákoník přináší. Při jejich řešení jsme reflektovali dosavadní českou a československou judikaturu a literaturu. Kde to bylo vhodné a účelné, zohlednili jsme i závěry, k nimž dospěla právní dogmatika příbuzných právních řádů. Výsledkem tohoto koncepčního přístupu je v  českých podmínkách dosud nejrozsáhlejší zpracování závazků ze zákona,“ dodává druhý z dvojice hlavních redaktorů – docent Petr Tégl.

Jednotlivé svazky velkého komentáře vycházejí v nakladatelství Leges postupně. Do více než 7 000 stran textu zatím přispělo přes 50 předních českých a slovenských expertů, z nichž velká část se přímo podílela i na přípravě a vzniku nového civilního kodexu. Z HAVEL & PARTNERS a její vzdělávací AKADEMIE to kromě dvojice Filip Melzer a Petr Tégl byli především František Korbel a Renáta Šínová.    

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup