Havel, Holásek & Partners poskytla komplexní právní poradenství při záchraně ZOO Tábor

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytla komplexní právní poradenství zakladateli a majiteli developerské společnosti EKOSPOL Evženu Korcovi při odkupu největší zoologické zahrady v jižních Čechách – ZOO Tábor. Ačkoli transakci komplikovalo velké množství žalob i trestní řízení vedené proti bývalému vlastníkovi, zoologickou zahradu se nakonec podařilo zachránit.

altPřed několika dny uplynula tříměsíční lhůta pro případné napadení kupní smlouvy k Zoologické zahradě Tábor, kterou z insolvenčního řízení za více než 15 mil. Kč koupil Evžen Korec. Jsme rádi, že se podařilo nejen uzavřít velmi komplikovanou právní transakci, ale především zachránit zoologickou zahradu pro milovníky zvířat, školy a širokou veřejnost,“ uvedl táborský rodák a zastupitel František Korbel, který spolu se specialistou na insolvenční řízení Petrem Sprinzem vedl transakční tým advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners pro záchranu ZOO.

V roce 2014 se zoologická zahrada v Táboře ocitla ve finanční krizi a její tehdejší majitel nebyl schopen zajistit prostředky k hrazení nákladů na péči o zvířata a další provoz ZOO. Neúnosné situace si tehdy všiml úspěšný podnikatel a milovník zvířat Evžen Korec, který se rozhodl ZOO odkoupit a zachránit.

Uzavírání nové kupní smlouvy bylo komplikováno celou řadou žalob ze strany různých subjektů. Byla podána žaloba na vyloučení věci z majetkové podstaty, na neplatnost předchozí kupní smlouvy a na určení pravosti, výše a pořadí pohledávek. Pro úspěšnou realizaci transakce bylo nutné všechna řízení o takových žalobách ukončit. Současně bylo nezbytné zajistit pokyny zajištěných věřitelů. Věc zkomplikovala také skutečnost, že část majetku byla zajištěna v trestním řízení vedeném proti bývalému vlastníku.

Přes rozsáhlé komplikace se prodej nakonec realizoval a všechna zvířata i celý areál se tak podařilo zachránit. V mezidobí se společnost EKOSPOL stala generálním sponzorem ZOO a její znovuotevření se uskutečnilo již v červnu roku 2015. V současnosti je Zoologická zahrada Tábor domovem více než 250 zvířat a toto číslo neustále narůstá.

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup