Havel, Holásek & Partners posiluje tým zaměřený na rodinné právo

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners získala další významnou posilu do svého poradenského týmu pro oblast rodinného práva. V kanceláři začala působit Eva Hrubá, advokátka s předchozími zkušenostmi s legislativou na Ministerstvu spravedlnosti a Úřadu vlády a opatrovnickou agendou na pražském obvodním soudu. V Havel, Holásek & Partners bude mít na starosti především poradenství pro narůstající počet privátních klientů, mezi něž patří i zhruba třetina nejbohatších Čechů a Slováků.

Poradenství zaměřené na rodinné právo představuje spolu s trestním právem dvě oblasti, které ve vztahu k privátním klientům v současné době Havel, Holásek & Partners nejvíce rozvíjí. Kromě Evy Hrubé s kanceláří v letošním roce též začala spolupracovat přední česká odbornice na rodinné právo Renáta Šínová, která se podílela na tvorbě nového soukromého práva a komentáři k němu a přednáší tuto oblast nejen na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ale také soudcům a státním zástupcům na Justiční akademii ČR.

„Tato personální posílení zapadají do naší dlouhodobé strategie umět významným klientům-fyzickým osobám poskytnout komplexní a zcela diskrétní právně-daňový servis v rámci jednoho balíku služeb tak, aby u nás našli bezpečný přístav i při řešení svých privátních problémů, například právě v rodinných záležitostech,“ říká Jaroslav Havel, řídící partner Havel, Holásek & Partners a vedoucí největší poradenské skupiny pro privátní klientelu ve střední Evropě.

V oblasti rodinného práva poskytuje Havel, Holásek & Partners poradenství zahrnující například aktivní rozpoznání rizik, doporučení a konkrétní smluvní úpravy týkající se výlučného majetku i společného jmění manželů, řešení rozvodových sporů s preferencí dohody, problematiku svěření nezletilých dětí do péče, otcovství, osvojení, dědických záležitostí, úpravy svéprávnosti atd. Samozřejmostí je také právní zastupování v rámci sporů před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu ČR nebo zajištění komunikace a spolupráce s odborníky v navazujících a spolupracujících oborech, tj. s psychology, daňovými poradci, notáři, organizacemi s asistenčními službami, orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.

altMgr. Eva Hrubá (33) začínala svoji profesní dráhu jako právní asistentka v ostravské kanceláři Havel, Holásek & Partners. Koncipientskou praxi následně získala ve středně velké advokátní kanceláři s generální praxí. Poté působila v legislativních sekcích Ministerstva spravedlnosti ČR a Úřadu vlády ČR a jako asistentka soudce u pražského obvodního soudu. Spolupracovala také s Arcidiecézní charitou Praha v rámci Poradny Magdala, kde poskytovala poradenství obětem domácího násilí a rodinám s dětmi v krizi, a je rovněž poradkyní Bílého kruhu bezpečí. Magisterský titul v oboru právo získala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době pokračuje v doktorandském studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup