V Havel, Holásek & Partners povýšilo osm seniorních právníků, dva z nich na pozice partnerů

Havel, Holásek & Partners, největší advokátní kancelář na česko-slovenském právním trhu, jmenovala osm svých seniorních právníků do vyšších manažerských pozic. Novými partnery kanceláře se s účinností od  1. 7. 2017 stávají Jan Frey (35) a Petr Sprinz (31). Na pozici counsel se posouvá Richard Otevřel (40), vedoucími advokáty byli jmenování Jiří Buryan (37) a Ondřej Florián (31) a status senior advokátů získali Dalibor Kovář (32), Albert Tatra (37) a Miroslav Vozáb (31).  

alt

„Naším cílem je spolupracovat s nejtalentovanějšími právníky na trhu a také si je dlouhodobě udržet, proto klademe velký důraz na jejich další rozvoj a profesní směřování. Kdo na sobě intenzivně pracuje a má dobré výsledky, může u nás kariérně vyrůst výrazně rychleji než u konkurence. Aktuální kariérní posuny jsou opět dokladem toho, že zevnitř naší kanceláře vzešla naprostá většina stávajících partnerů, counselů i vedoucích advokátů, přičemž mnozí z nich u nás začínali jako studenti nebo koncipienti,“ říká řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

altJan Frey, nový partner kanceláře, začínal v Havel, Holásek & Partners v roce 2010 jako koncipient. Specializuje se na fúze a akvizice, právní audity a právní due diligence šetření. V oblasti akvizic a prodejů podniků se v uplynulých letech účastnil řady významných transakcí o miliardových finančních objemech jak na straně prodávajících, tak kupujících, a to zejména v odvětvích automobilového, strojírenského a potravinářského průmyslu. V roce 2015 ho kancelář vyslala na stáž do renomované právnické firmy Slaughter & May v Londýně.

altPetr Sprinz, druhý z nově jmenovaných partnerů kanceláře, přišel do Havel, Holásek & Partners v roce 2014 z Weil, Gotshal & Manges. Jeho právní specializací jsou zejména restrukturalizace a insolvence, vedení sporů, smluvní a energetické právo. Petr se podílel na poskytování právního poradenství při komplikovaných insolvenčních řízeních na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci akvizic majetku, a zastupoval klienty ve sporech a transakcích v hodnotě přesahující desítky miliard korun. V oblasti insolvenčního práva také přednáší v ČR i v zahraničí.

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má k 1. 7. 2017 na seniorních právnických pozicích celkem 51 právníků, z toho 26 na pozicích partnerů a 4 na úrovni counsel. Ve čtyřech kancelářích Havel, Holásek & Partners  v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě působí dohromady cca 180 právníků. 

„Velikostně jsme s ohledem na kapacitu trhu již dosáhli určitého maxima a další výraznější personální růst neplánujeme. Nicméně stále průběžně nabíráme – zajímají nás jak zkušení seniorní právníci, kterým nabízíme odpovídající kariérní pozice, včetně propracovaného systému manažerského vzdělávání, tak samozřejmě nastupující generace“, upřesňuje Jaroslav Havel.

Prioritou kanceláře je také dávat zaměstnancům co nejvíce možností, jak sladit profesní a soukromý život a vytvořit mezi těmito měnícími se potřebami určitou harmonii. 

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup