Rekodifikační aktuality

Rekodifikační novinky obsahují informace z oblasti rekodifikace soukromého práva, a to nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění), zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a nového zákona o mezinárodním právu soukromém (zák. č. 91/2012 Sb, o mezinárodním právu soukromém), které nabyly účinnosti k 1.1.2014. Rekodifikační novinky se zaměřují na představení hlavních změn, které tato nová právní úprava přináší a které mohou být zajímavé pro české i zahraniční subjekty podnikající v České republice. Účelem těchto newsletterů je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách a diskusi probíhající o těchto změnách v rámci odborné veřejnosti, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor.

Rok 2019

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

 

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup