Dajte nástupníctvu jasný smer, spíšte rodinnú ústavu

Autor: David Neveselý   

Zdroj: Trend (20. 7. 2017, s. 65) 

altV Českej republike sa uskutočnil v máji tohto roka prieskum rodinného podnikania. Vyplynulo z neho, že „70 % majiteľov rodinných firiem by si prialo svoje podnikanie odovzdať v rámci rodiny“. Neviem o podobnom prieskume, ktorý by sa uskutočnil v nedávnej dobe na Slovensku, ale trúfam si tvrdiť, že preferencie slovenských majiteľov by sa príliš nelíšili. Koniec koncov, obe krajiny prešli podobným posttotalitným vývojom, počas ktorého sa formovala prvá generácia podnikateľov vytvárajúca rodinné bohatstvo, pri ktorom dozrel čas odovzdať ho ďalej.

Platí to tak pre veľké rodinné firmy, ako pre bežné, menšie lokálne rodinné podniky a živnostníkov. Avšak na rozdiel od zahraničia, kde je oblasť medzigeneračného transferu bohatstva tradičnou právnou a daňovou disciplínou pre širokú podnikateľskú verejnosť, v Česku a na Slovensku sa ešte len učíme využívať metódy, ktoré môžu nástupníctvo v rámci rodinných firiem výrazne zefektívniť. Jedným z nich je aj inštitút tzv. rodinnej ústavy.

V štátnych zriadeniach sú ústavy základným zákonom a najvyššou právnou normou, ktorá vyjadruje základné hodnoty existencie štátu. Ústava má zaručiť kontinuitu týchto hodnôt bez ohľadu na to, kto si práve odovzdáva moc. Podobne to môže fungovať aj u odovzdávania rodinného majetku s jedným veľkým rozdielom - rodinné ústavy nie sú právne záväzné, a teda vymáhateľné napríklad na súde. Ich hlavným zmyslom je stmeliť rodinu, stanoviť základný kódex hodnôt a uchovať a odovzdať akési základné princípy, ktoré by mali dedičia od svojich predkov prijať a po prípadných čiastkových korekciách ďalej presadzovať.

Dopad rodinných ústav je v rovine morálnej, nie právnej. Existujú rodiny (dokonca aj na Slovensku), ktoré ich spísali na jednu stranu. Iné sa rozpísali viac a postupne svoj „rodinotvorný“ dokument pravidelne dopĺňajú, upravujú a revidujú na spoločných rodinných stretnutiach.

V Českej republike sa tento typ dokumentu často objavuje ako súčasť tzv. zvereneckých fondov, čo je akási česká verzia anglosaských trustov, právne ukotvená od roku 2014 v občianskom zákonníku. Rodinné ústavy majú v týchto prípadoch charakter tzv. wishlistov, prostredníctvom ktorých zriaďovatelia fondu okrem praktických rád a pokynov ako nakladať s majetkom apelujú na nasledujúce generácie.

A nejde len o proklamáciu smerom k udržaniu rodinného majetku a jeho ďalšiemu rozširovaniu. Tvorcovia bohatstva mnohokrát nabádajú rodinu k vysokej úrovni vzdelania a zaistenia najvyššej možnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých jej členov, oprávnené osoby, ich rodinných príslušníkov a blízkych. Vo všeobecnej rovine potom požadujú dôsledné hájenie cti, morálky, odvahy a personálnej integrity.

Možno aj vďaka tomu nie je potom až zas tak prekvapivé zistenie, že štyri z piatich rodinných firiem podporujú spoločensky prospešné aktivity vo svojom okolí, neboja sa zamestnávať ľudí nad 50 rokov alebo dávať skrátené úväzky ženám s deťmi. Aj to nám totiž prezradil vyššie uvedený prieskum. 

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup