Zemědělství, potravinářství a lesnictví

Specializovaná poradenská skupina pro oblast zemědělství, potravinářství a lesnictví je týmem odborníků úzce zaměřených na jednotlivé oblasti oboru s vazbami na relevantní orgány veřejné správy a detailní znalostí zemědělského prostředí a problematiky a svým klientům zajišťuje komplexní právní služby.
  • Rozsáhlé know-how v souvislosti s dotačními programy pro zemědělství a lesnictví na úrovni ČR a EU a regulací zemědělských družstev
  • Vztahy mezi akcionáři či společníky zemědělských společností, obchodní smlouvy (včetně distribučních smluv) a řešení smluvních vztahů včetně práva jak EU, tak i dalších zahraničních jurisdikcí
  • Nákup, prodej a dispozice se zemědělskými pozemky, chovnými zvířaty, zemědělskou a potravinářskou technikou a stroji
  • Nákup a prodej zemědělských a potravinářských společností a podniků. Úzká spolupráce se specializovaným M&A týmem (45 právníků kanceláře) se zaměřením na oblast fúzí a akvizic a akvizičního financování s rozsáhlými zkušenostmi se strukturováním, sjednáváním a připomínkováním smluv o financování akvizic apod.
  • Právní poradenství ve věcech veřejnoprávního povolování fúzí a akvizic, a to jak při předběžném vyhodnocování dopadů tuzemských i nadnárodních spojení na trh i pravděpodobnosti, že tato spojení budou povolena bez omezení, tak při zastupování v řízeních před soutěžními úřady
  • Spolupráce s ministerstvy a dalšími orgány veřejné správy a vládními organizacemi, včetně Ministerstva zemědělství, PGRLF, ČOI a dalších, včetně podílu na tvorbě i připomínkování legislativních návrhů v oblastech souvisejících se zemědělstvím a potravinářstvím a souvisejícími legislativními procesy
  • Exkluzivní právní partner Zemědělského svazu České republiky
 

 

 

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup