Spotřební zboží

Oblast maloobchodu a spotřebního zboží musí v současné době reagovat na stále se zpřísňující normy, legislativní požadavky, zvyšující se konkurenci a stále více specifické požadavky zákazníků. 
 
Specializovaný tým našich právníků sdružuje široké znalosti a zkušenosti ze všech relevantních právních oblastí v České republice i na Slovensku. Spolupráce a neustálá výměna informací v rámci tohoto specializovaného týmu nám umožňuje poskytovat právní služby efektivněji a s vyšší přidanou hodnotou.
 
Ke klíčovým oblastem specializace v rámci maloobchodu a spotřebního zboží patří: 
 • reklamní právo 
 • označování zboží
 • stanovování cen, slevová politika, bonusy
 • významná tržní síla
 • spotřebitelské úvěry 
 • posuzování nekalých obchodních praktik a diskriminace spotřebitele 
 • reklamační řízení a jeho průběh 
 • distanční obchody a on-line kontraktace (prodej přes internet) 
 • nabízení a prodej zboží mimo prostory obvyklé k podnikání 
 • obchodní podmínky podnikatele 
 • informační povinnosti podnikatele 
 • ochranné známky a další práva duševního vlastnictví 
 • nekalá soutěž 
 • prodej padělků a napodobenin 
 • spotřebitelské spory 
 • odběratelsko-dodavatelské vztahy 
 • související daňové otázky
 
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup