Pojišťovnictví a penzijní fondy

Naše kancelář má významné zkušenosti s poskytováním poradenství klientům poskytujícím služby v oblasti pojistných událostí s pojištěnými a případných přesahů do oblasti jiných právních oborů, včetně práva konkurzního. Zabýváme se poradenstvím pojišťovnám v jejich vztahu se zajistiteli a řešení zajistných událostí, včetně přeshraničního poradenství. Nabízíme také služby v oblasti jednání a řešení případných problémů s pojišťovacími zprostředkovateli. Jsme schopni nabídnout i pomoc a všestrannou podporu při vyjednávání a zastupování v soudních a jiných řízeních anebo při narovnání sporů.
 
V oblasti pojišťovnictví a penzijních fondů se zabýváme především: 
  • poradenství v oblasti regulatorních aspektů činnosti pojišťoven a zajišťoven, penzijních fondů, a dalších subjektů působících v této oblasti finančních služeb
  • podpora klientů při přípravě dokumentace předkládané dohledovému orgánu a komunikace s ním, zastupování v řízeních před dohledovým orgánem
  • podpora klientů při zavádění nových produktů, příprava nebo revize smluvní a související dokumentace nově zaváděných i stávajících produktů, a to včetně jejich návaznosti na další služby poskytované třetími subjekty (například obhospodařování portfolia investičních nástrojů v případě „unit-linked“ produktů životního pojištění)
  • veškeré soukromoprávní aspekty životních i neživotních pojištění, uplatňování nároků z pojistných smluv či obrana před neoprávněně uplatňovanými nároky, a to včetně specifických oblastí jako letecké pojištění
  • řešení dopadů specifického postavení subjektů regulovaných zvláštními zákony do oblasti jejich povinností v rámci práva obchodních společností
 
 
 
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup