Média a mediální služby

Naše kancelář má významné zkušenosti s poskytováním poradenství klientům poskytujícím služby a dodávky v oblasti softwarového a hardwarového vybavení, telekomunikačním společnostem, poskytovatelům obsahu, tištěným médiím a filmovým producentům, významným výrobcům a distributorům spotřebního zboží, farmaceutickým firmám a rovněž dalším klientům, kteří potřebují právní poradenství v otázkách ochrany duševního vlastnictví, nekalé soutěže, regulace reklamy, ochrany proti dovozu padělaného zboží, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, pořizování nového softwaru a jeho implementace nebo outsourcingu služeb v oblasti informačních technologií.
 
Mezi hlavní charakteristiky specializovaného týmu, který se zabývá médii a mediálními službami, patří úzká spolupráce s ostatními právníky kanceláře, trvalé zaměření na poskytování právních služeb nejvyšší kvality, orientace na poskytování praktického poradenství pružně reagujícího na potřeby našich klientů a široký záběr přesahující hranice České a Slovenské republiky.
 
V oblasti médií a mediálních služeb se zabýváme především: 
  • povolování a regulační aspekty pozemního, kabelového a satelitního vysílání 
  • reklama 
  • filmová produkce a problematika souvisejících práv duševního vlastnictví 
  • distribuce hudby, her a dalších druhů obsahu chráněného právem duševního vlastnictví
Prestižní publikace Media Law International zařadila naši kancelář mezi top právní firmy v České republice, které poskytují nejlepší právní služby v oblasti médií.
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup