Loterie a hry

Loterie a hry

Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti loterijního a sázkového práva. Náš specializovaný tým se zaměřuje na všechny aspekty herního práva, tj. jak aspekty veřejnoprávní regulace, tak aspekty soukromoprávní. Naši specialisté se přitom do hloubky orientují nejen v oblasti práva českého, ale mají rozsáhlé zkušenosti i s aplikací práva evropského (a potažmo mezinárodního) do tohoto právního odvětví významně zasahujícího.

Naši právníci mají rovněž rozsáhlé zkušenosti s procesními otázkami spojenými s oblastí hazardu a sázkových her včetně zastupování českých i zahraničních klientů ve správních a soudních řízeních. Naši odborníci se dlouhodobě věnují této problematice a někteří z nich aplikují i své zkušenosti získané při svém předešlém působení ve veřejné správě.

Související služby naší advokátní kanceláře zahrnují v tomto směru, kromě jiného:

  • komplexní právní podporu provozovatelů loterií, her a sázek
  • zastupování klientů ve správních a soudních řízeních
  • poradenství ohledně mezinárodních a evropských aspektů herního práva
  • formální zprostředkování kontaktu na příslušné regulační autority

Naše advokátní kancelář také intenzivně spolupracuje se zahraničními subjekty a profesními organizacemi zabývajícími se právní úpravou hazardu a zároveň pracujeme s několika mezinárodními asociacemi a pracovními a profesními skupinami, které sdružují renomované právní poradce činné v této oblasti.

 
Klíčové kontakty
Právníci
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup