Hutnictví, strojírenství a chemický průmysl

Nejvyšší odborná úroveň specializovaného týmu naší kanceláře umožňuje poskytovat klientům komplexní poradenství a integrovaná řešení pro odvětví hutnictví, strojírenství a chemický průmysl.
 
Naši právníci disponují znalostmi z neustále měnícího se tuzemského i zahraničního trhu a jsou tak schopni umožnit vyřešení celého spektra problémů, s nimiž se potýkají společnosti působící v těchto odvětvích. 
 
Klientům nabízíme komplexní právní servis:
  • nákup pozemků a zajištění financování 
  • řešení ekologických otázek souvisejících s těžbou 
  • klientům dále pomáháme při řešení pracovněprávních záležitostí a problémů souvisejících s mezinárodním aspektem mnoha těžebních provozů 
  • právníci naši kanceláře disponují zkušenostmi z různých oblastí práva, díky čemuž jsme schopni poskytovat služby s přidanou hodnotou jakémukoliv klientovi podnikajícímu v oblasti báňského průmyslu
 
 
Právníci
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup