Energetika a životní prostředí

Energetika a životní prostředí

Oblast práva životního prostředí a energetiky je jednou z nejrychleji rostoucích specializací naší advokátní kanceláře. Nejvyšší odborná úroveň našich služeb v oblasti práva životního prostředí a energetiky je dále podporována zkušenostmi našich právníků v souvisejících oblastech, mezi něž patří oblast nemovitostí a stavebního práva, fúzí a akvizic, práva obchodních společností a obchodního práva, bankovnictví a financí, práva kapitálových trhů, soutěžního práva, restrukturalizací a insolvenčního práva a dále pracovního práva.

Energetika

Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti právní regulace vztahů v energetice. Klientům jsou díky svým rozsáhlým zkušenostem schopni poskytnout komplexní právní poradenství, které zohledňuje specifika podnikání v energetice. Jedná se zejména o poradenství v následujících oblastech:

 • regulace a řízení před Energetickým regulačním úřadem;
 • výroba, distribuce a obchod s elektřinou, plynem a teplem;
 • obnovitelné zdroje energie:
  • solární elektrárny
  • větrné elektrárny
  • vodní elektrárny
  • bioplynové stanice
  • zařízení na spalování biomasy;
 • dobývání, přeprava, skladování a zpracování nerostných zdrojů (uhlí, ropy, plynu);
 • vstup na energetické burzy a obchodování s emisními povolenkami

Životní prostředí

Poskytujeme právní poradenství ve všech oblastech práva životního prostředí podle českého práva, jakož i práva Evropských společenství. Naše praxe pokrývá zejména následující oblasti práva životního prostředí:

 • odpovědnost za ekologické škody včetně souvisejících otázek spojených s přechodem odpovědnosti za ekologické škody na třetí osoby a odpovědnosti za staré ekologické zátěže;
 • povolovací a registrační řízení;
 • řešení sporů a správních deliktů v oblasti práva životního prostředí;
 • nakládání s odpady a obaly;
 • poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací;
 • poradenství v oblasti ochrany půdy a nakládání s vodami;
 • poradenství v oblasti ochrany ovzduší;
 • poradenství v oblasti geneticky modifikovaných organismů.
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup