Doprava a logistika

Doprava a logistika

Právníci naší kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím v oblasti dopravy a logistiky v ČR. V této oblasti zastupují nejen podnikatele, ale i veřejnoprávní subjekty a poskytují poradenství související s veřejným sektorem, zejména týkající se veřejných zakázek, veřejné podpory, projektů PPP, budování dopravní infrastruktury, přípravy legislativy apod.

Služby naší advokátní kanceláře zahrnují, kromě jiného, poradenství ohledně:

  • fúzí, akvizic, přeměn a restrukturalizací;
  • komplexních otázek podnikatelské činnosti včetně práva společností, živnostenského práva, uzavírání obchodních smluv a zastupování v jednání s obchodními partnery;
  • zajištění dopravní obslužnosti a závazků veřejné služby, včetně otázek veřejné podpory, hospodářské soutěže a veřejných zakázek;
  • soudních sporů, včetně řešení otázek odpovědnosti a náhrady škody;
  • financování podnikatelské činnosti dopravních a logistických firem.

Dále poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to jak subjektům, které jsou na základě právní regulace zadavateli veřejných zakázek a musí se ustanoveními zákona o veřejných zakázkách řídit, tak i subjektům, které se jako zájemci o veřejné zakázky ucházejí.

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup