Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zejména v níže uvedených oblastech:

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci;
 • pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele;
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
 • kompletní oblast odměňování zaměstnanců;
 • zabezpečování a uplatňování principu rovných příležitostí;
 • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění;
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva;
 • agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců;
 • zaměstnávání cizích státních příslušníků; povolení a víza;
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích;
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery;
 • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi;
 • restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců.

Zvláštní znalosti a zkušenosti mají naší právníci v oblasti právní úpravy pracovněprávních vztahů mezi zahraničními zaměstnanci a tuzemskými zaměstnavateli a mezi tuzemskými zaměstnanci a zahraničními zaměstnavateli, včetně volby vhodného právního řádu pro úpravu těchto pracovněprávních vztahů a související daňovou optimalizací.

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2018 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup