Ochrana průmyslového vlastnictví, boj proti padělkům, nedovoleným napodobeninám a paralelním dovozům

alt

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví, a to jak v oblasti boje proti padělkům a nedovoleným napodobeninám, tak v oblasti poskytování ochrany před tzv. paralelními dovozy ze třetích zemí. Náš specializovaný právní tým je vždy ve spolupráci s klientem a jeho individuálními potřebami připraven navrhnout konkrétní kroky, prostřednictvím kterých zkušení právníci kanceláře klientovi poskytnou plnou podporu v boji proti nežádoucím jednáním. V této souvislosti poskytujeme zejména následující služby:

 • aktivní monitoring trhu, zejména tržnic a stánkového prodeje, obchodních řetězců a dalších obchodů, a to na přání klienta nebo v rámci prevence
 • aktivní monitoring internetuve spolupráci s odborem internetové kriminality celní správy
 • zajišťování padělků a nedovolených napodobeninve všech segmentech jejich prodeje či distribuce ve spolupráci s celními orgány
 • podání žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu
 • zajištění podání žádosti o přijetí opatření při dovozu zboží do EU
 • zajištění likvidace nedovolených napodobenin a padělků prostřednictvím celní správy, o které je vyhotoven protokol a ze které jsou pořízeny fotografie
 • zajištění poskytnutí informací ze strany porušovatelů, mimo jiné, o prodejcích a dovozcích zboží
 • zasílání kvalifikovaných (předsoudních) výzev k upuštění od protiprávního jednání
 • podání žalob a žádostí o vydání předběžného opatření za účelem omezení potenciální možnosti s padělky dále nakládat, včetně zajištění skutkového stavu ve spolupráci např. s notářem
 • uzavírání dohod s porušovateli, popř.zajištění souhlasu porušovatele se zničením zboží
 • zpracovávání odborných posouzení pro správní orgán a kontaktování osob porušujících průmyslová práva
 • poradenství při podání trestního oznámení a při trestním stíhání osob porušujících průmyslová práva pro trestný čin porušování průmyslových práv či práv k ochranné známce
 • asistence Policii ČR při trestním stíhání osob porušujících průmyslová práva pro trestný čin porušování průmyslových práv či práv k ochranné známce včetně uzavírání dohod o náhradě škody

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s celními orgány a Českou obchodní inspekcí a jak při dovozu padělků, tak při kontrole na vnitřním trhu spolupracuje s příslušnými úřady či příslušníky mobilního dohledu, kteří monitorují porušování práv průmyslového vlastnictví přímo v terénu. Specializovaný tým advokátní kanceláře rovněž spolupracuje s Generálním ředitelstvím cel a jeho právním odborem, stejně jako s odborem internetové kriminality celní správy, který provádí monitoring Internetu ve vztahu ke zboží, které porušuje průmyslová práva. Pro kontrolní orgány rovněž pořádáme pravidelná školení.

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup