Ochrana osobních údajů

Obchodní společnosti využívají velké množství údajů o svých zákaznících, zaměstnancích i obchodních partnerech, přičemž tyto informace mají zásadní význam pro plnění úkolů v rámci stanovené obchodní strategie. Zároveň však osobní údaje týkající se zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů mají obdobný význam i pro ně, což přirozeně může vést a často skutečně vede k určitému rozporu mezi jejich oprávněnými zájmy a obchodními zájmy firem, které osobní údaje využívají. Právní předpisy o ochraně osobních údajů v České republice a všech ostatních zemích Evropské unie si kladou za cíl najít mezi těmito zájmy rovnováhu.
 
V poslední době se v činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a také v programech dodržování právních předpisů, kterými se obchodní společnosti ve své praxi řídí, projevuje zvýšená pozornost k potřebám ochrany osobních údajů. Přesto pro mnohé společnosti zůstává obtížné požadavky právních předpisů a očekávání kontrolních úřadů splnit a zároveň sladit své obchodní priority s oprávněnými zájmy zákazníků, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání nebo obchodních partnerů.
 
Není sporu o tom, že obchodní společnosti potřebují informace o uchazečích, aby si v dnešním tržním prostředí, kde existuje velká konkurence, dokázaly zvolit toho nejlepšího. Potřebují zpracovat údaje o zaměstnancích, aby bez projevů diskriminace mohly ohodnotit výkonnost pracovních týmů, zajistit pro ně odpovídající školení, ale také samy sebe chránit proti nepoctivému jednání. Firma, která definuje svou obchodní strategii, musí znát přání, zvyky, ale také důvody pro nespokojenost zákazníků. Všechny tyto údaje často migrují z jedné společnosti do druhé, cestují po celém světě nebo jsou přístupné na Internetu. Chce-li obchodní společnost všechny tyto úkoly zvládnout, aniž by si, byť neúmyslně, přivodila nechtěné právní důsledky, musí se její vedení otázkou řádné správy a ochrany osobních údajů zabývat jako jednou z hlavních oblastí své činnosti.
 
Služby naší kanceláře nejčastěji zahrnují:
  • informační technologie
  • ochrana osobních údajů
  • audit v oblasti ochrany osobních údajů
  • plnění oznamovací povinnosti
  • dodržování právních požadavků v oblasti předávání dat
  • whistle-blowing
  • komplexní balíček poradenských služeb v oblasti správy dat
 
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup