Duševní vlastnictví / Informační technologie, média a telekomunikace

Duševní vlastnictví

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A NEKALÁ SOUTĚŽ

Naše kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví a specializuje se zejména na následující oblasti:

  • poskytování a vývoj software;
  • autorské právo;
  • ochranné známky;
  • patenty, průmyslové vzory a další práva k nehmotným statkům;
  • ochrana obchodních označení a know-how.

V oblasti registrace ochranných známek a dalších průmyslových práv poskytujeme právní poradenství jak v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, tak před evropským Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Mezi naší specializaci patří i právo nekalé soutěže, včetně jeho využití při ochraně před nekalosoutěžním jednáním konkurentů našich klientů.

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup