Pro Bono

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší firemní kultury. Naší doménou jsou špičkové právní služby a zejména touto odborností se snažíme pomáhat neziskovým a dobročinným organizacím. Naším cílem je pěstovat společenskou odpovědnost ve všech oblastech naší činnosti a podporovat v ní i naše partnery. 
 
Politikou kanceláře v rámci CSR je systematicky podporovat dlouhodobé projekty. Zároveň chceme mít jistotu, že se pomoc dostane do správných rukou, a proto pečlivě vybíráme aktivity, které budeme podporovat. Za tímto účelem jsme také v roce 2013 založili vlastní nadaci.
 
Naše pomoc se zaměřuje především na následující oblasti:
  • Pomáháme dětem a mladým lidem, a to nejen v obtížných životních situacích, snažíme se pomoci i s jejich každodenními starostmi a problémy (např. Linka bezpečí, Linka právní pomoci, Naše dítě či Dejme dětem šanci).
  • Pomáháme se zajištěním finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům, především seniorům (Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci).
  • Podporujeme rozvoj všeobecné vzdělanosti, jakož i prohloubení odborných znalostí v oblasti politiky, společenských věd i kultury (např. Nadace Prague Twenty, Nadační fond Gaudeamus).
  • Pomáháme představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, jež mění dnešní svět. Podporujeme dobré jméno české kultury, vzdělávací a kulturní aktivity zaměřené na širokou veřejnost (Galerie DOX).
  • Podporujeme projekty v oblasti životního prostředí a projekty v oblasti inovačního podnikání (ENVI, Nadace Via).
  • Podporujeme zdravý životní styl a sport (Český skokový pohár, olympijská vítězka Eva Samková)
Do široké a různorodé skupiny klientů a organizací, které naše kancelář podporuje prostřednictvím pro bono právního poradenství, patří také například Zoologická zahrada hl. m. Prahy, nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Zapsaný ústav společenské zodpovědnosti, jehož cílem je ochrana mladistvých před návykovým chováním, Fond Qiido podporující rozvoj dětí s mimořádným rozumovým nadáním apod. Za zmínku stojí také naše podpora oblasti malého a středního podnikání, která je realizována prostřednictví spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, Unií malých a středních podniků, ale i s CVCA (Českou asociací private equity a rizikového kapitálu).
 
Na tyto aktivity jsme v roce 2015 alokovali prostředky v celkové hodnotě více než 7 milionů Kč (kombinace přímých darů a pro bono právních služeb). Kromě zmiňovaných dlouhodobých projektů jsme v roce 2015 také podpořili např. humanitární organizaci Člověk v tísni, nadaci Leontinka, Dětský mozek, Debra či projekt Dobrý anděl. V následujících letech plánujeme tento objem navyšovat tak, aby odpovídal dalšímu růstu naší kanceláře i kapacitě našich právníků.
 
 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Český rozhlas Debra nadace naše dítě Zebra
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup