KANCELÁŘ Ostrava

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Za účelem poskytování služeb klientům v širším regionu střední a severní Moravy advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v roce 2006 jako první z vedoucích pražských právních firem založila kancelář v Ostravě.
 

PRÁVNÍ SLUŽBY

Ostravská kancelář je hlavním kontaktním místem pro klienty advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z celé širší oblasti střední a severní Moravy a Slezska. 
 
Právní služby poskytujeme v dlouhodobé spolupráci s místní advokátní kanceláří, která má v regionu silné zázemí.

KLIENTI

V současné době má advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v oblasti severní a střední Moravy více než 70 klientů. Jedná se o klienty podnikající v tradičních regionálních oborech, jako jsou velké průmyslové podniky zejména v oblasti hutnictví a těžkého strojírenství a jiných odvětví zpracovatelského průmyslu a velké stavební firmy, jakož i o rychle rostoucí soukromé firmy v oblasti výroby, obchodu a služeb, instituce z veřejného sektoru a dále samozřejmě také o nově příchozí zahraniční investory, zejména z Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Spojených států amerických a Německa.
 
 
 
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup