KANCELÁŘ Brno

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Za účelem poskytování služeb klientům v širším regionu jižní a střední Moravy advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v roce 2009 jako jediná z vedoucích pražských právních firem založila kancelář v Brně.
 

PRÁVNÍ TÝM

Kancelář v Brně je hlavním kontaktním místem pro klienty nejen z Jihomoravského kraje, ale i z celé širší oblasti jižní a střední Moravy a Vysočiny. V brněnské kanceláři pracuje více než 25 právníků a činnost kanceláře je koordinována partnery Robertem Nerudou a Ludvíkem Juřičkou. Součástí týmu jsou i specialisté zaměření na soutěžní právo a právo veřejných zakázek, kteří zajišťují agendu spojenou s šetřeními a řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Součástí brněnské kanceláře je také tým více než 70 spolupracovníků zaměřených na správu a vymáhání pohledávek.
 
Brněnská kancelář je v oblasti managementu a zejména know-how plně podporována pražským vedením s tím, že při složitých transakcích se do týmu vždy podle potřeby zapojí příslušní specialisté z více než stodesetičlenného pražského týmu právníků a dále specializovaní překladatelé a další odborníci.

JAZYKOVÁ VYBAVENOST

Brněnská kancelář poskytuje klientům právní služby v plném rozsahu v českém, anglickém, německém a španělském jazyce ve všech standardních právních oblastech souvisejících s podnikatelskou činností klientů. U velmi komplikovaných právních případů či potřeby právních služeb v dalších jazycích, např. francouzském, italském, ruském, polském či ukrajinském, se do poskytování právních služeb zapojují specialisté z pražské kanceláře.

KLIENTI

V současné době má kancelář HAVEL & PARTNERS v oblasti jižní a střední Moravy a Vysočiny zhruba 100 klientů. Mezi ně patří klienti podnikající v tradičních regionálních oborech, jako jsou privatizované průmyslové podniky a velké stavební firmy, instituce z veřejného sektoru, rychle rostoucí soukromé firmy v oblasti IT, výroby, obchodu a služeb a dále samozřejmě také nově příchozí zahraniční investoři, zejména ze Spojených států amerických, Německa, Rakouska a asijských zemí.
 
Prostřednictvím brněnské kanceláře se advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS ve spolupráci s příslušnými státními organizacemi, orgány samosprávy a sdruženími podnikatelů aktivně podílí na podpoře rozvoje investic v oblasti jižní Moravy.
 
 
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup